OPAXX - orgaansparende behandeling rectumcarcinoom

Binnen ons landelijke Wait and See netwerk hebben wij veel ervaring met orgaansparende behandelingen voor het rectumcarcinoom.

Is er een patiënt met een goede klinische respons na (chemo)radiatie, maar voldoet hij/zij niet aan de inclusiecriteria voor de OPAXX studie? Neem dan ook contact met ons op, wij includeren patiënt graag in de Organ Preservation in Rectal Cancer database (Wait and See studie).

E-mailen
Map