OPAXX - orgaansparende behandeling rectumcarcinoom

Inclusie criteria

Patienten met een rectumcarcinoom en volgens de richtlijn neoadjuvant behandeld met: 
- Long-course radiotherapie (chemoradiatie) voor locally advanced rectumcarcinoom (cT4 en/of MRF+ en/of N2) of;
- Short-course radiotherapie (5x5Gy) voor intermediate rectumcarcinoom (cT1-3N1 MRF- of cT3c-dN0)

Bij 1e responsevaluatie een klinisch goede, maar niet complete respons:
- near-complete respons (ulcus) of kleine resttumor (<3cm)
- ycN0

Technische mogelijkheid om zowel contact brachytherapie als lokale excisie uit te voeren

Exclusie criteria

Neoadjuvante behandeling buiten de standaard (chemo)radiatie:
- inductiechemotherapie voorafgaand aan de (chemo)radiatie
- inductiechemotherapie na de radiotherapie (e.g. Rapido schema)
- totale radiotherapiedosis >50.4Gy boostdosis op de primaire tumor 

(Aanhoudend) suspecte lymfeklieren op MRI bij de 1e responsevaluatie (ycN+)

Resterende tumor >3cm en/of >50% circumferentieE-mailen
Map